วิธีการรับสมัครงาน

ผู้สนใจร่วมงานกับเราสามารรถส่งหลักฐานการสมัครงาน ,ประวัติการทำงานมาได้ที่ hrm@wswpublishing.com   และรอรับการติดต่อให้มาทดสอบ หรือผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานใหญ่

บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด

2 ซ.86/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการตลาด(ด่วน)
( สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์ )
ตำแหน่ง
 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการตลาด(ด่วน)
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

- ดูแลงานด้านเอกสารฝ่ายขาย ประสานงานและจัดทำรายงานต่างๆ

คุณสมบัติ

- เพศชาย -หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ในงานธุรการขายตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
- รักงานขายมีความความคล่องตัวสูง มีความรับผิดชอบ
- มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms Office ดี
- หากมีประสบการณ์ด้านธุรการขายสื่อสิ่งพิมพ์มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ

- เพศชาย -หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ในงานธุรการขายตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
- รักงานขายมีความความคล่องตัวสูง มีความรับผิดชอบ
- มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms Office ดี
- หากมีประสบการณ์ด้านธุรการขายสื่อสิ่งพิมพ์มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Sale ขายหนังสือ
( สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย )
ตำแหน่ง
 Sale ขายหนังสือ
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

- สำรวจตลาด
- หาลูกค้าและติดตามยอดสั่งซื้อ
- ประสานงานกับร้านค้าและเอเย่นต์
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- เพิ่มช่องการขายและหาลูกค้ารายไหม่
 

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง  อายุ 24 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช.-ป.ตรี ทุกสาขา
- มีพาหนะเป็นของตนเอง (รถจักรยานยนต์)
- บุคลิกดี รักงานขาย มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และสามารถนำเสนอได้เป็นอย่างดี
- สามารถเดินทางได้สะดวกและรู้เส้นทางในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์ด้านการขาย-จัดจำหน่ายในธุรกิจสิ่งพิมพ์(หนังสือ,นิตยสาร) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ

1.ค่าล่วงเวลา(เฉพาะตำแหน่ง)
2.ค่านำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่ง)
3.โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือน
4.ประกันสังคม สิทธิสัวสดิการต่างๆตามกฎหมายกำหนด
5.เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ เช่น กรณีสมรส กรณีพนักงานหรือญาติพี่น้องเสียชีวิต

พนักงานขับรถส่งสินค้า(ด่วน)
( สายงานบริการและสำนักงาน )
ตำแหน่ง
 พนักงานขับรถส่งสินค้า(ด่วน)
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานบริการและสำนักงาน
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

- ขับรถส่งสินค้าให้ลูกค้าและร้านเอเย่นต์
- ตรวจเช็คสภาพรถและดูแลบำรุงรักษารถ

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย  อายุ  25  ปี ขึ้นไป
- วุฒิ  ม3.-ปวช. ขึ้นไป  ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์  1  ปีขึ้นไป
- มีใบขับขี่รถยนต์  รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ

1.ค่าล่วงเวลา(เฉพาะตำแหน่ง)
2.เบี้ยขยัน (เฉพาะตำแหน่ง)
3.โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือน
4.ประกันสังคม สิทธิสัวสดิการต่างๆตามกฎหมายกำหนด
5.เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ เช่น กรณีสมรส กรณีพนักงานหรือญาติพี่น้องเสียชีวิต

ตำแหน่ง
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค (ด่วน)
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

- สรรหาต้นฉบับ / สร้างสรรค์ต้นฉบับ
- งานกองบรรณาธิการ
- ควบคุม และดำเนินกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ทั้งหมดตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ทันตามกำหนด และมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาสื่อสารมวลชน, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการทำหนังสืออย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- มีความถนัดและมีประสบการณ์ในด้างานเขียน เรียบเรียง รวมถึงการผลิตและพิจารณาต้นฉบับงานหนังสือเล่มได้เป็นอย่างดี
- เข้าใจกระบวนการทำสิ่งพิมพ์ต่างๆ สามารถกำหนดรูปแบบ ออกแบบเนื้อหาสาระ วาง Contents รวมถึงทำงานภาคปฏิบัติได้ เช่น การ
   สัมภาษณ์  งานถ่ายภาพ งานด้านข้อมูลเรื่อง และภาพประกอบ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ

1.โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือน
2.ประกันสังคม สิทธิสวัสดิการต่างๆตามกฎหมายกำหนด
3.เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ เช่น กรณีสมรส กรณีพนักงานหรือญาติพี่น้องเสียชีวิต

ช่างซ่อมบำรุง(อาคาร)
( สายงานบริการและสำนักงาน )
ตำแหน่ง
 ช่างซ่อมบำรุง(อาคาร)
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานบริการและสำนักงาน
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

 ไฟฟ้า ประปา  โทรศัพท์
- งานช่างอาคารทั่วไป

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ม.6-ป.ตรี

- สามารถแก้ปัญหา ดุแลระบบไฟฟ้า น้ำประปา ภายในอาคารได้

- ร่างกายแข็งแรง มีความรับผิดชอบสูง

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ

1.ค่าล่วงเวลา(เฉพาะตำแหน่ง)
2.ค่านำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่ง)
3.เบี้ยขยัน (เฉพาะตำแหน่ง)
4.โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือน
5.ประกันสังคม สิทธิสัวสดิการต่างๆตามกฎหมายกำหนด
6.เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ เช่น กรณีสมรส กรณีพนักงานหรือญาติพี่น้องเสียชีวิต

Art Director / Senior Graphic Design ด่วนที่สุด+++
( สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์ )
ตำแหน่ง
 Art Director / Senior Graphic Design ด่วนที่สุด+++
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

- ออกแบบ และควบคุม ดูแลงาน Graphic นิตยสาร สิ่งพิมพ์

คุณสมบัติ

- เข้าใจระบบงานพิมพ์ การทำหนังสือและนิตยสารเป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปีขึ้นไป
- สามารถวางแผนและควบคุมดูแลทีมงานได้เป็นอย่างดี  มีความเป็นผู้นำสูง
- ใช้โปรแกรมกราฟิคได้ดีโดยเฉพาะ Indesign, Photoshop, Illustrator
- มีความคิดสร้างสรรค์ดีเยี่ยม คิดเร็วทำเร็ว
- มีความมุ่งมั่น เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
- สามารถอธิบายความคิดหรือทำตัวอย่างให้เข้าใจง่าย
- เคยทำงานออกแบบสิ่งพิมพ์หรือสื่อโฆษณามาก่อน
- เป็นคนมีวินัยและมีความรับผิดชอบสูง

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ

1.โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือน
2.ประกันสังคม สิทธิสัวสดิการต่างๆตามกฎหมายกำหนด
3.เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ เช่น กรณีสมรส กรณีพนักงานหรือญาติพี่น้องเสียชีวิต

ตำแหน่ง
 Manager Advertising Sale Executive (ผู้จัดการขายโฆษณานิตยสารแฟชั่น)
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

- งานเสนอขายพื้นที่หน้าโฆษณา และให้บริการทางการตลาดแก่ลูกค้า
- ติดต่อลูกค้าที่ต้องการลงโฆษณาในนิตยสารประเภทกลุ่มนิตยสารแฟชั่น / นิตยสารความงาม อาทิ นิตยสาร Star Fashion / Hairworld / Hairstyle ฯลฯ
- รับนโยบายจากผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาในการบริหารงานด้านฝ่ายขายให้มีประสิทธิภาพและได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
- พัฒนาและขยายงานในด้านกลุ่มลูกค้าและการตลาดให้ได้ขยายกว้างขึ้นและครอบคลุมพื้นที่การขายให้ได้มากที่สุด

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย/หญิง  อายุ 30ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มั่นใจในตัวเอง มีไหวพริบและทักษะในการเจรจาต่อรอง
- หากมีประสบการณ์ในการขายสื่อโฆษณามาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถสั่งงานและควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ประสิทธิภาพและเป้าหมายทางด้านยอดขายตามนโยบายที่ผู้บริหารกำหนด
- บริหารงานและตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสภาพแวดล้อมที่กดดันได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ

1.ค่าล่วงเวลา(เฉพาะตำแหน่ง)
2.ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่ง)
3.เบี้ยขยัน (เฉพาะตำแหน่ง)
4.โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือน
5.ประกันสังคม สิทธิสัวสดิการต่างๆตามกฎหมายกำหนด
6.เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ เช่น กรณีสมรส กรณีพนักงานหรือญาติพี่น้องเสียชีวิต

พนักงานคลังสินค้า
( สายงานบริการและสำนักงาน )
ตำแหน่ง
 พนักงานคลังสินค้า
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานบริการและสำนักงาน
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

- รับสินค้า จัดสินค้า
- เช็คสต็อคสินค้า

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 22 ปี วุฒิ ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป

- นิสัยละเอียดรอบคอบ สุขภาพร่างกายแข็งแรง

- หากมีประสบการณ์ทำงานคลังสินค้ามาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ

สวัสดิการ :
1.โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือน
2.ประกันสังคม สิทธิสวัสดิการต่างๆตามกฎหมายกำหนด
3.เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ เช่น กรณีสมรส กรณีพนักงานหรือญาติพี่น้องเสียชีวิต

สมุห์บัญชี
( สายงานบริการและสำนักงาน )
ตำแหน่ง
 สมุห์บัญชี
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานบริการและสำนักงาน
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

-มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี ภาษีอากร
-สามารถวางระบบบัญชี และการควบคุมภายในบริษัทฯ จัดทำงบการเงิน
-ตรวจสอบและนำส่งแบบภาษีต่างๆ และเอกสารรายงานราชการอื่นๆ
-ดูแลและแจ้งงานทะเบียน งานด้านภาษีอากร
-ประสานงานเรื่องการสอบบัญชีประจำกับผู้สอบบัญชี เพื่อนัดหมายตรวจสอบบัญชี และประสานงานภายในบริษัท
-ควบคุมดูแลพนักงานบัญชีให้ปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายของบริษัท

คุณสมบัติ

-เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

-วุฒิปริญญาตรี. สาขาการบัญชี

-เป็นผู้จัดทำบัญชีอย่างถูกต้อง (CPD)

-มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการหรือหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

-มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง

-มีประสบการณ์ในด้านโปรแกรม Express

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม โบนัสประจำปี  ปรับเงินเดือนประจำปี

จนท.บัญชีเจ้าหนี้
( สายงานบริการและสำนักงาน )
ตำแหน่ง
 จนท.บัญชีเจ้าหนี้
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานบริการและสำนักงาน
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

1.บันทึกการตั้งหนี้ และตรวจสอบกระทบยอดด้านเจ้าหนี้
2.รับวางบิล พร้อมจัดเตรียมเอกสารการจ่ายเงิน
3.จัดทำ ภงด.2,3,53 เเละ ภพ.30
4.จัดทำเอกสารประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง
5.เเละงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำบัญชีอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้ Ms.Office เเละโปรแกรมสำเร็จในการจัดทำบัญชีได้

-อดทน ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

-สามารถทำงานล่วงเวลาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ

1.โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือน
2.ประกันสังคม สิทธิสวัสดิการต่างๆตามกฎหมายกำหนด
3.เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ เช่น กรณีสมรส กรณีพนักงานหรือญาติพี่น้องเสียชีวิต
4.ค่าล่วงเวลา

พนักงานขับรถผู้บริหาร
( สายงานบริการและสำนักงาน )
ตำแหน่ง
 พนักงานขับรถผู้บริหาร
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานบริการและสำนักงาน
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

ขับรถให้ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
ดูแลรักษาสภาพรถยนต์

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

- สุภาพ เรียบร้อย ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มแอลกอฮอลล์

- รู้เส้นทางภายในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี

- ต้องมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

- หากมีประสบการณ์ในการขับรถให้ผู้บริหารมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ

พิจารณาปรับเงินเดือน, โบนัสประจำปี, ชุดฟอร์ม, ประกันสังคม, เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น งานมงคลสมรส, เงินช่วยเหลือกรณีญาติพี่น้องของพนักงานเสียชีวิต

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายขาย)
( สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย )
ตำแหน่ง
 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายขาย)
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานระหว่างแผนก
- รับเรื่องงานระหว่างแผนก
- ทำสรุปรายงานการขาย

คุณสมบัติ

 - เพศชาย/หญิง    อายุ  25 - 32 ปี 
 - วุฒิการศึกษา   ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการตลาด การขาย บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี
 - มีใจรักงานขาย และงานบริการและมนุษยสัมพันธ์ดี
 - มีความกระตือรือร้น จัดระเบียบงานได้ดี
 - ใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office   ได้เป็นอย่างดี
 - มีความรับผิดชอบสูง ขยัน และตั้งใจจริง
*** รักความก้าวหน้า และพร้อมเติบโตไปกับองค์กร
 

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ

สวัสดิการ :
1.โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือน
2.ประกันสังคม สิทธิสวัสดิการต่างๆตามกฎหมายกำหนด
3.เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ เช่น กรณีสมรส กรณีพนักงานหรือญาติพี่น้องเสียชีวิต

พนักกงานธุรการคลังสินค้า (ด่วน)
( สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ )
ตำแหน่ง
 พนักกงานธุรการคลังสินค้า (ด่วน)
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานธุรกิจโรงพิมพ์
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

บันทึกข้อมูลการเบิกสินค้า , ประสานงานฝ่ายคลังสินค้า , ทำรายงานสต๊อกสินค้าทุกประเภท

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 20-35 ปี วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี
- มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms-officeได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
- มีความรับผิดชอบสูง เป็นผู้ใหญ่
- มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ

1.ค่าล่วงเวลา(เฉพาะตำแหน่ง)
2.เบี้ยขยัน (เฉพาะตำแหน่ง)
3.โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือน
4.ประกันสังคม สิทธิสัวสดิการต่างๆตามกฎหมายกำหนด
5.เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ เช่น กรณีสมรส กรณีพนักงานหรือญาติพี่น้องเสียชีวิต

ผู้ช่วยเลขานุการ ด่วนที่สุด+++
( สายงานบริการและสำนักงาน )
ตำแหน่ง
 ผู้ช่วยเลขานุการ ด่วนที่สุด+++
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานบริการและสำนักงาน
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

1.สามารถร่างจดหมายได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
2.มีความคล่องตัวในการทำงาน ,กระตือรือร้น
3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี , มีความซื่อสัตย์

คุณสมบัติ

เพศหญิง อายุ 23-35 ปีขึ้นไป วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา

1.สามารถร่างจดหมายได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
2.มีความคล่องตัวในการทำงาน ,กระตือรือร้น
3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี , มีความซื่อสัตย์

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ

พิจารณาปรับเงินเดือน, โบนัสประจำปี, ชุดฟอร์ม, ประกันสังคม, เงินช่วยงานมงคลสมรสพนักงาน, เงินช่วยเหลือกรณีญาติพี่น้องของพนักงานเสียชีวิต และอื่นๆ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
( สายงานบริการและสำนักงาน )
ตำแหน่ง
 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานบริการและสำนักงาน
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

- บริหารงานด้านบัญชีทุกด้าน
- ควบคุม จัดการระบบงานบัญชีให้มีประสิทธิภาพ
- รายงานยอดลูกหนี้คงค้างประจำเดือน ประมาณการรายรับและติดตามหนี้สิน ให้ผู้บริหาร
- จัดทำรายงานภาษีขาย ค่าคอมมิสชั่นขององค์กร

คุณสมบัติ

สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express ได้เป็นอย่างดี 

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ

1.โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือน
2.ประกันสังคม สิทธิสวัสดิการต่างๆตามกฎหมายกำหนด
3.เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ เช่น กรณีสมรส กรณีพนักงานหรือญาติพี่น้องเสียชีวิต
 

ตำแหน่ง
 หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง (ด่วนมากที่สุด+++)
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานธุรกิจโรงพิมพ์
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

-บริหารงานด้านคลังสินค้าด้านรับเข้า จ่ายออก เช็คสต๊อก งานรับคืนสินค้า ฯลฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-บริหารงานด้านจัดส่งสินค้า ให้เป็นไปตามนโยบาย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 

คุณสมบัติ
คุณสมบัติเพิ่มเติม

- เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานคลังสินค้าในระดับหัวหน้าขึ้นไปอย่างน้อย 1 ปี

- ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS - Excel, Word คล่อง

- ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

สวัสดิการ

สวัสดิการ :
1.โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือน
2.ประกันสังคม สิทธิสวัสดิการต่างๆตามกฎหมายกำหนด
3.เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ เช่น กรณีสมรส กรณีพนักงานหรือญาติพี่น้องเสียชีวิต

ตำแหน่ง
 บรรณาธิการบทความ นิตยสารแฟชั่น และความงาม ด่วนมาก+++
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

- ดูแลรับผิดชอบงานด้านบรรณาธิการในส่วนของ บทความ สาระ-บันเทิง ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลรับผิดชอบงานเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับแฟชั่นการแต่งกายและทรงผม ตามที่ได้รับมอบหมายให้สวยงาม ตรงตามกำหนด
 - ควบคุม ดูแลและประสานงานการทำนิตยสารทั้งหมด ตั้งแต่ Concept/Theme เล่ม จนถึงแผนการประชาสัมพันธ์
 - ร่วมพัฒนา Contents ของสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ในทุกช่องทาง
 - ร่วมบริหารงาน และพัฒนาระบบงานสำนักพิมพ์ กับบรรณาธิการบริหาร
 

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง  อายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไป
 - วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ - วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ในการทำงานนิตยสาร หรือหนังสือเล่ม ไม่น้อยกว่า 5 ปี เข้าใจระบบงานสำนักพิมพ์
 - มีประสบการณ์และทักษะในการเขียนคอลัมน์นิตยสารแฟชั่น(การแต่งกาย ทรงผม ความงาม)มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีความคิดสร้างสรรค์สูง และมีแนวทางในการนำเสนอและพัฒนาภาพรวมของนิตยสารให้นำหน้าคู่แข่งอยู่เสนอ
 - มีความความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการเป็นหัวหน้างาน
 - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทักษะด้านการสื่อสารดี สามารถใช้งาน คอมพิวเตอร์ และ Internet ได้ดี
 - หากมีทักษะด้านภาษา English ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 *** มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง ในการร่วมพัฒนาองค์กรเพื่อความสำเร็จร่วมกัน ***
 

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ

 - ชุดยูนิฟอร์ม
 - โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือน
 - ประกันสังคม สิทธิสวัสดิการต่างๆตามกฎหมายกำหนด
 - เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ/ สมรส/คลอดบุตร
 - สินค้าราคาสวัสดิการ
 

หัวหน้างานขายสื่อโฆษณา และการตลาด
( สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์ )
ตำแหน่ง
 หัวหน้างานขายสื่อโฆษณา และการตลาด
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

- วางแผนงาน นำเสนอการขาย และปฏิบัติงานขายสื่อโฆษณารูปแบบต่างๆ ของบริษัทฯ
 - สร้าง และพัฒนาทีมขาย ร่วมกับผู้บริหารฯ พร้อมทั้งควบคุม-ดูแลการทำงานของทีมขาย
- บริหารบัญชีของลูกค้า และของทีมงาน แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และผลักดันการขายให้ถึงเป้า
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า นำเสนอการขายแบบใหม่ และหาช่องทางติดต่อในการขายโฆษณาได้
- วางแผนการตลาดและกิจกรรมพิเศษ รวมถึงรูปแบบการขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มช่องทาง และยอดขาย
- พัฒนาระบบงาน ร่วมกับผู้บริหารฯ

คุณสมบัติ

 - เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การขาย  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ด้านการขายโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประเภทอื่นๆ อย่างน้อย 3  ปีขึ้นไป
 - มีทักษะ และรักงานขาย สามารถนำเสนอ และปิดการขายได้ดี
 - มีความเข้าใจในธุรกิจสื่อแขนงต่างๆ สามารถวางแผนงานขาย และปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
 - มีทักษะในการเป็นหัวหน้างาน สร้างทีมขาย และดูแล-ติดตามงานได้
 - มีความรับผิดชอบสูง Active ขยัน และตั้งใจจริง
 - มีรถยนต์ เป็นของตนเอง
*** รักความก้าวหน้าและพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัทฯ
*** หากมีประสบการณ์ในการขายงาน Events หรือ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ หรือสื่อ On-Line จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
      
 

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ

- ชุดยูนิฟอร์ม
 - โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือน
 - ประกันสังคม สิทธิสวัสดิการต่างๆตามกฎหมายกำหนด
 - เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ/ สมรส/คลอดบุตร
 - สินค้าราคาสวัสดิการ
 

เจ้าหน้าที่ IT Officer / IT SUPPORT
( สายงานบริการและสำนักงาน )
ตำแหน่ง
 เจ้าหน้าที่ IT Officer / IT SUPPORT
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานบริการและสำนักงาน
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 บางพลัด กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

สนับสนุน ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ให้กับ User ภายในบริษัทฯ

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย อายุระหว่าง  22 – 30  ปี
 • ระดับการศึกษา  ปวส. – ปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย  1  ปี
 • บุคลิก มนุษยสัมพันธ์ดี , รักในการให้บริการ
 •  สามารถแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ IT,Software, อุปกรณ์ด้าน Network
 • สามารถติดตั้ง Software  ต่างๆได้ เช่น Windows , Microsoft Office  ฯลฯ
 • มีความเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์,จอภาพ,อุปกรณ์สำรองไฟ
 • สามารถดูแลระบบ Internet  และระบบ Network
 • สามารถจัดสเป็คคอมพิวเตอร์    ประกอบคอมพิวเตอร์    ติดตั้งและดูแลรักษา รวมถึงแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์
 • มีความกระตือรือร้น พร้อมที่พัฒนาตัวเองเพื่อทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ
ตำแหน่ง
 บรรณาธิการ/ผู้ช่วยบรรณาธิการ (หนังสือHAIRWORLD / STAR FASHION / BRIDE )
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 บางพลัด กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

-บริหารและจัดการกองบรรณาธิการให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
-งานบรรณาธิการ สรรหา/สร้างสรรค์ สามารถนำเสนอสิ่งใหม่ๆได้

คุณสมบัติ
คุณสมบัติเพิ่มเติม

- เพศหญิง อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, วารสารศาสตร์, นิเทศศาสตร์, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป  ในตำแหน่งบรรณาธิการ /รองบรรณาธิการ/หรือผู้ช่วยบรรณาธิการ

- มีประสบการณ์การทำนิตยสารประเภทแฟชั่นผู้หญิง /แบบผม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
Web / Graphic Design
( สายงานบริการและสำนักงาน )
ตำแหน่ง
 Web / Graphic Design
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานบริการและสำนักงาน
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 บางพลัด กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

- ออกแบบเว็บไซด์ของบริษัทฯ 

 

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

- วุฒิปริญญาตรี  ขึ้นไปในสายงาน Graphic Design , IT Multimedia, Web design

- มีประสบการณ์ด้านออกแบบ Graphic Design, Web Design, Application หรือ Multimedia อย่างน้อย 2 ปี

- หากมีประสบการณ์ Flash, HTML5 หรือ Animation จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความคิดสร้างสรรค์สูง ไม่หยุดนิ่ง

- มีความรับผิดชอบสูง

- ต้องการความก้าวหน้าพร้อมเติบโตไปกับบริษัทฯ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์
( สายงานบริการและสำนักงาน )
ตำแหน่ง
 ช่างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานบริการและสำนักงาน
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 บางพลัด กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

- ดูแลด้านซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์
- เปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์
- ซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุด

คุณสมบัติ

- เพศชายอายุ 24 ปี ขึ้นไป

- วุฒิปวส.สาขาเครื่องกล ,ไฟฟ้า

- มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร (แมคคานิค) 1 ปี

- มีความขยันและอดทน รับผิดชอบสูง มุ่งมั่น ตั้งใจจริง รักความก้าวหน้า

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ
ช่างพิมพ์มือ2,,มือ 3 (ผช.ช่างพิมพ์)
( สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ )
ตำแหน่ง
 ช่างพิมพ์มือ2,,มือ 3 (ผช.ช่างพิมพ์)
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานธุรกิจโรงพิมพ์
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 บางพลัด กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

ช่างพิมพ์ มือ 2 และ 3 (ผช.ช่างพิมพ์)
1. เตรียมงานที่กำลังพิมพ์และงานต่อไป
2. ตรวจเช็คความถูกต้องของกระดาษและงานที่ผลิตให้ตรงกับใบสั่งผลิต
3. ช่วยหัวหน้าเครื่องพิมพ์งาน
4. ดูแลทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ และบริเวณโดยรอบ

คุณสมบัติ

- เพศ : ไม่จำกัด

- อายุ : 25 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

- ตาไม่บอดสี

- ไม่จำกัดประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์ด้านโรงพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

- มีความรับผิดชอบในการทำงาน กระตือรือร้น และมีวินัยในการทำงาน

- ทำงานเร็ว ละเอียด รอบคอบ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ
ตำแหน่ง
 บรรณาธิการ เล่ม /นักเขียน แนวขำขัน คลายเครียด หนังสือทะลึ่ง
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 บางพลัด กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

เขียนคอลัมน์ ตรวจงานเขียนของกองบรรณาธิการมีความรู้เรื่องขั้นตอนการผลิตหนังสือ

คุณสมบัติ

- วุฒิปวส.- ปริญญาตรี  สาขานิเทศศาสตร์,วารสาร,ศิลปศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถทำงานด้านบรรณาธิการเล่ม,บรรณาธิการต้นฉบับ,นักเขียน โดยมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

- มีทักษะด้านการเขียนคอลัมน์ และ เรื่องสั้นได้ดี มีความชอบเรื่องบันเทิง,ตลกขบขัน

- มีความคิดสร้างสรรค์สูง และมีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลได้ดี

-หากมีความสามารถด้านงานเขียนภาพประกอบ,การออกแบบสิ่งพิมพ์ (Graphic Design) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ

1.โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือน
2.ประกันสังคม สิทธิสวัสดิการต่างๆตามกฎหมายกำหนด
3.เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ เช่น กรณีสมรส กรณีคลอดบุตร และเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจกรณีบิดามารดาคู่สมรสและบุตร เสียชีวิต

เจ้าหน้าที่การเงิน
( สายงานบริการและสำนักงาน )
ตำแหน่ง
 เจ้าหน้าที่การเงิน
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานบริการและสำนักงาน
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 บางพลัด กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

 - ดูเเลเรื่องการวางบิล เเละเก็บเงินจากลูกหนี้
 - ตรวจเช็คเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้
 - ลงบันทึกในสมุด รับ- จ่าย ของเเต่ละวันทำการ
 - ควบคุมดูเเลการเบิกจ่ายเช็ค จัดทำเช็คจ่าย
 - ดูเเล เเละควบคุมระบบการเงินของบริษัท (เงินสดเเละเงินฝากธนาคาร)
 - จัดทำรายงานทางการเงิน กระทบยอดเงินฝากธนาคาร

คุณสมบัติ

- ดูเเลเรื่องการวางบิล เเละเก็บเงินจากลูกหนี้

- ตรวจเช็คเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้

- ลงบันทึกในสมุด รับ- จ่าย ของเเต่ละวันทำการ

- ควบคุมดูเเลการเบิกจ่ายเช็ค จัดทำเช็คจ่าย

- ดูเเล เเละควบคุมระบบการเงินของบริษัท (เงินสดเเละเงินฝากธนาคาร)

- จัดทำรายงานทางการเงิน กระทบยอดเงินฝากธนาคาร    

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ
จนท.ธุรการ-ประสานงานฝ่ายผลิต
( สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ )
ตำแหน่ง
 จนท.ธุรการ-ประสานงานฝ่ายผลิต
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานธุรกิจโรงพิมพ์
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 บางพลัด กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ติดตามงานที่มีการผลิตตามแผนการผลิตประจำวัน
3. ตรวจเช็คจำนวน,ความถูกต้องของงานที่ผลิตแล้วเสร็จ พร้อมโอนสินค้าเข้าคลัง
4. ตรวจเช็คจำนวน, ความถูกต้องของงานจ้างที่ถูกส่งไปทำภายนอกบริษัททั้งขั้นตอนส่งออกและรับเข้า
5. รวบรวมข้อมูล, บันทึกข้อมูลการผลิต, จัดทำรายงานและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิต

คุณสมบัติ

- เพศ : ไม่จำกัด

- อายุ : 25 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี (ทางด้านการพิมพ์ หรืองานหนังสือ)

- ไม่จำกัดประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์ด้านประสานงานในโรงพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Ms Word,Excel เป็นต้น

- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

- มีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถประสานการทำงานได้ดี

- มีความใจเย็น สุขุม มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และมีวินัยในการทำงาน

- ทำงานเร็ว ละเอียด รอบคอบ

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

- มีความสามารถในการจับประเด็นในการสนทนาได้ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

- มีความสามารถในการอธิบายงานให้เข้าใจได้ง่าย

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ
เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อค
( สายงานบริการและสำนักงาน )
ตำแหน่ง
 เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อค
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานบริการและสำนักงาน
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 บางพลัด กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

จัดทำ/จัดเก็บเอกสาร ดูแลด้านเบิกจ่ายของสโตร์(วัตถุดิบ) ทำการตัดสต๊อก สรุปการใช้วัตถุดิบ

คุณสมบัติ

- เพศหญิง

- วุฒิปวช. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

- ใช้โปรแกรม express ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ
PR, ประชาสัมพันธ์การตลาด
( สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์ )
ตำแหน่ง
 PR, ประชาสัมพันธ์การตลาด
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 บางพลัด กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

1.ประชาสัมพันธ์นิตยสาร,หนังสือและสินค้าอื่นๆของบริษัท ผ่าสื่อให้เป็นที่รู้จักในรูปแบบต่างๆ
2. วางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์
3. ติดต่อและบริหารความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน
4. ประสานงานกับกองบรรณาธิการในการจัดทำกิจกรรมต่างๆที่ช่วยประชาสัมพันธ์นิตยสาร
5. อัพโหลดข้อมูลผ่าน Social Network

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป 
- วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีความเชี่ยวชาญด้่าน Social Network/Webpage หรือกิจกรรมบนโลก Online

-มีความรับผิดชอบงาน ความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์

- มีบุคลิกภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ 

- มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ
กองบรรณาธิการนิตยสารดนตรี
( สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์ )
ตำแหน่ง
 กองบรรณาธิการนิตยสารดนตรี
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 บางพลัด กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

- จัดทำหนังสือดนตรี คอร์ดเพลงไทย/สากล
- เขียนคอลัมน์ สัมภาษณ์ ศิลปินนักร้อง 
- ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ

คุณสมบัติ

- เพศชาย - หญิงอายุ 24 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา ดุริยางค์/นิเทศศาสตร์/วารสารและสื่อมวลชน
- มีพื้นฐานด้านดนตรี เขียนคอลัมน์หรือบทความทางดนตรีได้
- มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
- หากมีงานเขียนกรุณาส่งแนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณา

คุณสมบัติเพิ่มเติม

คุณสมบัติเพิ่มเติม
- ชอบฟังเพลงไทย-สากล
- เล่นกีตาร์ได้
- ติดตามข่าวสารเพลงไทย-สากลอยู่เสมอ
- ขยัน อดทน และพร้อมเรียนรู้งาน

สวัสดิการ
Art Supervisor
( สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์ )
ตำแหน่ง
 Art Supervisor
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 บางพลัด กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

- บริหารและจัดการงานในแผนกกราฟฟิคทั้งหมด

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ทำงานกราฟิก 5 ปีขึ้นไป ในระดับ Art Director หรือ Senior Graphic Designer

-ใช้โปรแกรมกราฟิคได้ดีโดยเฉพาะ Indesign, Photoshop, Illustrator 

- มีทักษะการบริหาร - จัดการงาน สามารถวางแผนการทำงานและควบคุมการทำงานได้ดี
- มีความรับผิดชอบ รักความก้าวหน้า พร้อมทุ่มเทในการทำงาน
- หากเคยผ่านงานในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ
Graphic Design หนังสือ HAIRWORLD / HAIRTREND / STARFASHION / HAIRSTYLE
( สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์ )
ตำแหน่ง
 Graphic Design หนังสือ HAIRWORLD / HAIRTREND / STARFASHION / HAIRSTYLE
จำนวน
 2
สายงาน
 สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 บางพลัด กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

1.ออกแบบและจัดหน้าหนังสือแฟชั่น
2.ออกแบบงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ อาทิเช่น โปสเตอร์ โบร์ชัวร์ เป็นต้น

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรมกราฟิคได้ดีโดยเฉพาะ Indesign, Photoshop, Illustrator
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ จัดหน้าหนังสือ-นิตยสาร 1 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง ทุ่มเทเวลาให้กับงานได้
 • สามารถดาวน์โหลดแบบทดสอบงานเพื่อประกอบการพิจารณาได้ที่ 

        แบบทดสอบที่ 1 http://www.upload-thai.com/download.php?id=e5dd5cb51bd20921543ce6af1f7d4f31
        แบบทดสอบที่ 2 http://www.upload-thai.com/download.php?id=fca66dd684717102f145c3239eec0c45      

        แบบทดสอบที่ 3 http://www.upload-thai.com/download.php?id=76cb5c1f7770eb601d3b201259c4f059

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
( สายงานบริการและสำนักงาน )
ตำแหน่ง
 พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานบริการและสำนักงาน
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 บางพลัด กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

-รับ-ส่งเอกสาร/งานตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จ

คุณสมบัติ

-เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
-จบระดับ ม.3 ขึ้นไป
-มีจักรยานยนต์พร้อมใบขับขี่
-รู้เส้นทางในกทม.และปริมณฑล หากขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถทำงานล่วงเวลา ทั้งในวันทำงานปกติและวันหยุดได้
-มีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กระตือรือร้นและซื่อสัตย์ต่อองค์กร

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ
เลขานุการผู้จัดการฝ่าย
( สายงานบริการและสำนักงาน )
ตำแหน่ง
 เลขานุการผู้จัดการฝ่าย
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานบริการและสำนักงาน
เงินเดือน
 1
สถานที่ปฏิบัติงาน
 บางพลัด กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

 - ลักษณะงานเลขานุการ และงานผู้ช่วย ของระดับจัดการ (ดูแลงานส่วนบุคคล และ  งานตามหน้าที่)
 - งานด้านเอกสาร และการนัดหมาย ประสานงาน รวมถึงเตรียมการประชุมต่างๆ
- สามารถเตรียมการประชุม บันทึกการประชุมต่างๆ รวมถึงสามารถทำรายงานการประชุมได้ดี
 - ปฏิบัติงาน และช่วยเหลืองานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
- วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การตลาด, เลขานุการ,  การจัดการ  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ในการทำงานด้านเลขนุการผู้จัดการอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- บุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงานดีเยี่ยม
- เข้าใจบทบาทและงานเลขานุการ มี Service Mind  รับความกดดันในการทำงานได้
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์,  Ms Office (Words, Excel, Powerpoint) และ Internet ได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบสูง Active ขยัน และตั้งใจจริง
*** รักความก้าวหน้าและพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัทฯ
*** หากมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้บ้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ
Senior Sale ฝ่ายขายงานจ้างพิมพ์
( สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ )
ตำแหน่ง
 Senior Sale ฝ่ายขายงานจ้างพิมพ์
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานธุรกิจโรงพิมพ์
เงินเดือน
 1
สถานที่ปฏิบัติงาน
 บางพลัด กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

งานขายบริการ สื่อสิ่งพิมพ์, จัดทำหนังสือ, ออกแบบ, ผลิตและพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท
-เปิดลูกค้าใหม่ ทั้งราชการและเอกชน 
-วางแผนการขาย เพื่อให้ได้ยอดขายตามที่กำหนด
-นำเสนอ พรีเซ้น บริการของบริษัทและประชาสัมพันธ์องค์กรแก่ลูกค้า
-ดูแลทีมงานขาย และ ให้คำแนะนำด้านการขายกับทีม
-ประสานงาน และ แก้ไขปัญหาด้านการขายกับลูกค้า
-วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการขาย 
-ประเมินและสรุปผลการขาย รวมถึง ควบคุมดูแลทีมขาย

คุณสมบัติ

- รักการขาย
- มีความมั่นใจในตนเอง มุ่งมั่นและตั้งใจจริง มนุษยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบสูง มีวินัย ขยัน กระตือรือร้น
- รับผิดชอบยอดขายตามที่กำหนด
- มีทักษะด้านการเจรจา การนำเสนอ และการขายกับลูกค้าระดับบริหารได้
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการขายและวางแผนการขายได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการแก้ไขปัญหา การเจรจาต่อรองได้ดี 
- มีความเป็นผู้นำและ เคยเป็นหัวหน้างานมาก่อน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

- มีรถยนต์และใบขับขี่เป็นของตัวเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-หากเคยผ่านงานการขายสื่อสิ่งพิมพ์ - มีประสบการณ์ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ โรงพิมพ์ การขายงานสิ่งพิมพ์ไม่น้อยกว่า 2 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความเข้าใจการผลิตสิ่งพิมพ์ และ ระบบงานพิมพ์เบื่อต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด้านงานสรรหา
( สายงานบริการและสำนักงาน )
ตำแหน่ง
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด้านงานสรรหา
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานบริการและสำนักงาน
เงินเดือน
 1
สถานที่ปฏิบัติงาน
 บางพลัด กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

 - ปฏิบัติงานในหน้าที่สรรหา ตามขั้นตอน และระบบงาน
- คัดเลือก สรรหา พนักงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานภายในองค์กรตามใบอนุมัติสรรหา
 - ช่วยเหลืองานด้านฝึกอบรมพนักงาน และกิจกรรมสัมพันธ์ขององค์กร
 - รับผิดชอบงานด้าน HRM/HRD อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก หน.งาน

คุณสมบัติ

 - เพศชาย/หญิง   อายุ  27 - 35 ปี  
 - วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี   สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-  มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลฯ อย่างน้อย  3 ปีขึ้นไป มีทักษะด้านการสรรหา
 - มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์,  Ms Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 - มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูงและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 - หากมีประสบการณ์ด้านงานบุคคลฯ หลากหลายหน้าที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 - รักความก้าวหน้า และพร้อมที่จะเติบโตไปกับองค์กร

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
( สายงานบริการและสำนักงาน )
ตำแหน่ง
 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานบริการและสำนักงาน
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 บางพลัด กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

-เปิด PO การสั่งซื้อ

 

คุณสมบัติ

-เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

-มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป 

-มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office 

-มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออุตสากรรม

-หากมีประสบการณ์ในการจัดซื้อวัตถุดิบด้านโรงพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

เพศชาย/หญิง   วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา

มีประสบการณ์งานด้านจัดซื้อ  จัดหา   ต่อรองราคา    รับ 2 ตำแหน่ง

1 ตำแหน่งจัดซื้อเกี่ยวกับอุตสาหกรรม  มีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี

 อีก 1 ตำแหน่ง จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน มีประสบการณ์มาอย่างต่ำ 1 ปี

สวัสดิการ
เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ
( สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์ )
ตำแหน่ง
 เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 บางพลัด กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

-  งานเขียนหนังสือ

คุณสมบัติ

- วุฒิ ปวช-ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์,วารสาร,ศิลปศาสตร์หรืออื่นๆ
- มีทักษะด้านการเขียนเรื่องสั้นได้ดี มีความชอบด้านเรื่องบันเทิงและมีอารมณ์ขัน
- มีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลได้ดี
- มีความคิดสร้างสรรค์สูง
- หากมีทักษะด้านการเขียนภาพประกอบ,การออกแบบสิ่งพิมพ์(Graphic Design) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ
เจ้าหน้าที่ขายสื่อโฆษณา (AE)
( สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์ )
ตำแหน่ง
 เจ้าหน้าที่ขายสื่อโฆษณา (AE)
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 บางพลัด กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

 - นำเสนอการขาย และปฏิบัติงานขายสื่อโฆษณารูปแบบต่างๆ ของบริษัทฯ
-  บริหารบัญชีของลูกค้า และของทีมงาน แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และผลักดันการขายให้ถึงเป้า
-  ติดต่อ และค้นหาช่องทางในการขายโฆษณา และกิจกรรมการตลาดต่างๆ
-  ร่วมกิจกรรมการขาย หรือกิจกรรมการตลาด ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การขาย  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการขายโฆษณาสื่อ ประเภทต่างๆ อย่างน้อย 1  ปีขึ้นไป
- บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาดีเยี่ยม
- มีทักษะด้านการขาย และรักงานขาย สามารถนำเสนอ และปิดการขายได้ดี
- มีความรับผิดชอบสูง Active ขยัน และตั้งใจจริง
- มีรถยนต์ หรือพาหนะเป็นของตนเอง
*** รักความก้าวหน้าและพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัทฯ
*** หากมีประสบการณ์ในการขายงาน Events หรือ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ หรือสื่อ On-Line จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
       

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ
พนักงานขายและสำรวจตลาด (กทม. หรือ ตจว.)
( สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย )
ตำแหน่ง
 พนักงานขายและสำรวจตลาด (กทม. หรือ ตจว.)
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 บางพลัด กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

- ทำงานเสนอขายสินค้า (ฝากขาย และขายตรงกับร้านค้า ทั้งโมเดิร์นเทรด เอเยนต์ และชั้นโชว์)
- ดูแลยอดขายลูกค้า เสนอขายสินค้า ผลักดันการขายอย่างต่อเนื่อง
-  สำรวจตลาด และการจัดวางสินค้า เก็บข้อมูล และรายงานผลการสำรวจ
- ร่วมกิจกรรมการขายต่างๆ ของหน่วยงาน และบริษัทฯ
- รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถออกต่างจังหวัดได้เพื่อรองรับการขยายตลาดต่างจังหวัด

 

คุณสมบัติ

-  เพศชาย/หญิง   อายุ 25-35 ปี
 -  วุฒิปวช. - ปวส. หรือ ม.6 ขึ้นไปถึง ป.ตรี สาขาการขาย การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ในการทำงานขาย หรือสำรวจตลาด อย่างน้อย 2 ปี
 - รักงานขายงานบริการ ชอบการเจรจา และเสนอขายสินค้าได้ดี
 - มีรถจักรยานยนต์ หรือ รถยนตร์ส่วนตัว
 - ขยัน ซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบสูง
 - ถ้าเคยเป็น PC หรือ เซลส์สื่อสิ่งพิมพ์ มาก่อน และรู้เส้นทางการจราจรในเขต กทม.จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  (กรณีสมัครเป็น เซลส์ ตจว. หากมีประสบการณ์การทำงานขาย ออก ตจว.ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
*** รักความก้าวหน้า และพร้อมที่จะเติบโตไปกับองค์กร 
 

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ
เจ้าหน้าที่ QC งานพิมพ์
( สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ )
ตำแหน่ง
 เจ้าหน้าที่ QC งานพิมพ์
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานธุรกิจโรงพิมพ์
เงินเดือน
 1
สถานที่ปฏิบัติงาน
 บางพลัด กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์

คุณสมบัติ

-เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

-วุฒิ ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์

-มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

-ดูสีงานพิมพ์ได้ วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นได้

-สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ

1.ชุดยูนิฟอร์ม
2.ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าคอมมิชชั่น
3.เบี้ยขยัน 
4.โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือน
5.ประกันสังคม สิทธิสวัสดิการต่างๆตามกฎหมายกำหนด
6.เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ เช่น กรณีสมรส กรณีคลอดบุตร และเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจบิดามารดาคู่สมรสและบุตร เสียชีวิต
7.วันลากิจ 3 วัน
8.เลี้ยงสังสรรค์และอบรมสัมนาประจำปี
9.สินค้าราคาสวัสดิการ

ตำแหน่ง
 Graphic Design กราฟิกดีไซน์ ออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 บางพลัด กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

ออกแบบ ดีไซน์ ปก และ จัดหน้าหนังสือ
ทุกประเภท นิตยสาร, วารสาร, พ๊อกเก็ตบุ๊ค และ สื่อสิ่งพิมพ์ ทุกประเภท

คุณสมบัติ

ออกแบบ ดีไซน์ ปก และ จัดหน้าหนังสือ
ทุกประเภท นิตยสาร, วารสาร, พ๊อกเก็ตบุ๊ค และ สื่อสิ่งพิมพ์ ทุกประเภท 

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ

1.ชุดยูนิฟอร์ม
2.อบรมสัมนาประจำปี
3.เบี้ยขยัน 
4.โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือน
5.ประกันสังคม สิทธิสวัสดิการต่างๆตามกฎหมายกำหนด
6.เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ เช่น กรณีสมรส กรณีคลอดบุตร 
7.วันลากิจ 3 วัน
8.เลี้ยงสังสรรค์
9.สินค้าราคาสวัสดิการ
10. รางวัลพิเศษ รายเดือน

เจ้าหน้าที่สโตร์
( สายงานบริการและสำนักงาน )
ตำแหน่ง
 เจ้าหน้าที่สโตร์
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานบริการและสำนักงาน
เงินเดือน
 1
สถานที่ปฏิบัติงาน
 บางพลัด กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

 - รับ , จัดเก็บ, จัดจ่าย, ขนย้าย เเละดูเเลวัสดุได้เป็นอย่างดี
 - สามารถบันทึกการรับเข้า จัดจ่าย เเละความเคลื่อนไหวของวัสดุได้
 - จัดเตรียมวัสดุดพื่อรอจัดจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - สามารถตรวจสอบสินค้าขาเข้า ตามข้อกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - ปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบาย บริษัทฯได้

คุณสมบัติ

- เพศชาย  อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี 
- มีประสบการณ์ด้านคลังวัสดุอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
-  มีความละเอียดรอบครอบ
-  อนทด ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ

1.ชุดยูนิฟอร์ม
2.โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือน
3.ประกันสังคม สิทธิสวัสดิการต่างๆตามกฎหมายกำหนด
4.เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ เช่น กรณีสมรส กรณีคลอดบุตร และเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจบิดามารดาคู่สมรสและบุตร เสียชีวิต
5.วันลากิจ 3 วัน
6.เลี้ยงสังสรรค์และอบรมสัมนาประจำปี
7.สินค้าราคาสวัสดิการ

 

Customer Service
( สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ )
ตำแหน่ง
 Customer Service
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานธุรกิจโรงพิมพ์
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 บางพลัด กทม.
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

-ประสานงานด้านขัอมูลระหว่างภายในและภายนอกองค์กร ร่วมกับทีมขาย
-ติดตามงานและประสานงานในส่วนของต้นฉบับ/งานออกแบ รวมถึงส่วนงานผลิต(โรงพิมพ์)ตลอดจนกระทั่งส่งมอบสินค้า
-จัดทำเอกสารพร้อมสรุปผลการทำงานของทีมขายประจำเดือน
-จัดเก็บข้อมูล/เอกสารเกี่ยวกับทีมขายทั้งหมดส่งหัวหน้าส่วนรับผิดชอบ

คุณสมบัติ

-เพศ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
-มีทักษะในการเจรจาที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี คล่องแคล่ว และรักเอกสาร
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ word,excel,powerpoint,มีทักษะความรู้ด้านการวางlayหรืองานออกแบบ
-หากมีประสบการณ์ด้านการประสานงานในระบบสื่อสิ่งพิมจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
-มีทัศนคติที่ดี พร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆและสารมารถรับความกดดันจากทีมได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ

1.ชุดยูนิฟอร์ม
2.โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือน
3.ประกันสังคม 
4.เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ เช่น กรณีสมรส กรณีคลอดบุตร และเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจบิดามารดาคู่สมรสและบุตร เสียชีวิต
5.วันลากิจ 3 วัน
6.เลี้ยงสังสรรค์และอบรมสัมนาประจำปี
7.สินค้าราคาสวัสดิการ

 

ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาองค์กร
( สายงานบริการและสำนักงาน )
ตำแหน่ง
 ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาองค์กร
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานบริการและสำนักงาน
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
  กรุงเทพฯ บางพลัด
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

- ดูและงานด้านการพัฒนาองค์กร ร่วมกับผู้บริหารฯ และหน่วยงานต่างๆ
 - ดูแลงานด้านการประเมินผลการทำงานของพนักงาน และพัฒนาระบบการประเมินผลงาน
- กำหนดหลักสูตรและโครงการฝึกอบรมต่างๆ ให้ สอดคล้องกับภารกิจแต่ละ
  ฝ่ายภายในองค์กร เพื่อพัฒนา  ประสิทธิผลในการปฎิบัติงานของบุคลากร
 - วางระบบงานฝึกอบรม วางแผนงาน ประสานงาน และปฏิบัติการฝึกอบรม
 - รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคล อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย อาทิงานด้านสรรหา 
   หรือ กิจกรรมสัมพันธ์
- ร่วมพัฒนาระบบงาน และโครงการต่างๆ ขององค์กร ร่วมกับฝ่ายบริหารฯ

คุณสมบัติ

 -เพศชาย/หญิง
 - อายุ 35 ปีขึ้นไป
 - วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์, บริหารองค์กร, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์กร และการฝึกอบรมอย่างน้อย 5 ปี
 - มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานพัฒนาองค์กร
 - มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์,  Ms Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 - มีความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบสูง
 - รักความก้าวหน้า และพร้อมที่จะเติบโตไปกับองค์กร

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ

 - ชุดยูนิฟอร์ม
 - โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือน
 - ประกันสังคม สิทธิสวัสดิการต่างๆตามกฎหมายกำหนด
 - เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ/ สมรส/คลอดบุตร
 - สินค้าราคาสวัสดิการ

 

Digital Publishing
( สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ )
ตำแหน่ง
 Digital Publishing
จำนวน
 1
สายงาน
 สายงานธุรกิจโรงพิมพ์
เงินเดือน
 ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 
วันที่ประกาศ
 21-05-2014
รายละเอียดงาน

ออกแบบ Graphic Design, Web Design, multimedia, Animation, Digital Publishing

คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง  21-25 ปี

-ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-ประสบการณ์ 0-1 ปี

-บุคลิก มนุษยสัมพันธ์ดี

-สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Adobe InDesign

-มีทักษะในการออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์

-มีความรู้ทางด้าน Digital Magazine

คุณสมบัติเพิ่มเติม
สวัสดิการ

1.ชุดยูนิฟอร์ม
2.โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือน
3.ประกันสังคม สิทธิสวัสดิการต่างๆตามกฎหมายกำหนด
4.เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ เช่น กรณีสมรส กรณีคลอดบุตร และเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจบิดามารดาคู่สมรสและบุตร เสียชีวิต
5.วันลากิจ 3 วัน
6.เลี้ยงสังสรรค์และอบรมสัมนาประจำปี
7.สินค้าราคาสวัสดิการ