TH , EN

เทปรายการ ศิลป์สโมสร เล็ก วงศ์สว่าง ออกอากาศ Thai Pbs


      รายการศิลป์สโมสร ออกอากาศทางไทย Thai PBS เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ พร้อมแขกรับเชิญ คุณกร ทัพพะรังสี, คุณวินัย พันธุรักษ์ และคุณปิยะวรรณ วงศ์สว่าง ทายาท สนทนาพูดคุยถึงความผูกพัน กับ คุณเล็ก วงศ์สว่าง เนื่องในโอกาส คอนเสิร์ตเพลินเพลง กับ เล็ก วงศ์สว่าง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 4 มีนาคม ณ สยามนิรมิต รัชดา