TH , EN

วงสว่างพับลิชชิ่ง ร่วมออกบูธ สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 2555


       กระทรวงศึกษาธิการในนามภาครัฐ และสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยในนามภาคเอกชน พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ ต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือจัดงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 10 (Bangkok International Book Fair 2012)” รณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยตั้งแต่ เด็ก เยาวชนตลอดจนผู้ใหญ่ทุกอาชีพเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน และอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้สำนักพิมพ์ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวปรับปรุงพัฒนาการผลิตหนังสือให้มีคุณภาพ มีความหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ตลอดจนเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง
       โดยครั้งนี้ ทางบริษัทวงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง ได้นำหนังสือในเครือ พร้อมโปรโมชั่นดีๆ มาลดราคามากมายเฉพาะในงาน ที่บูธ H04 โซนแพลนนารีฮออล์ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากแฟนหนังสือที่เชื่อมั่น และไว้วางใจสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัท ภายใต้โลโก้ I.S. Song Hits และ The Guitar